Perquè treballar amb Exabit?

  • Telèfon mòbil directe d'Enginyer Informàtic qualificat.
  • Temps de resposta ràpid.
  • Servei tècnic presencial.

Demani pressupost tancat sense compromís: telf. 93-129-10-92 / info@exabit.es
o a través del nostre formulari de contacte

Manteniment informàtic

  • Auditoria inicial de la xarxa IT.
  • Manteniment preventiu.
  • Configuració i gestió de backups dels servidors interns.
  • El client només paga pels serveis que esta emprant.
business people
Consultoria

Comptar amb un bon assessorament sobre la infraestructura informàtica de la seva organització li proporcionarà seguretat als seus processos productius i sens dubte incrementarà l'eficiència de la seva empresa.

Amb la nostra experiència i coneixement cercarem sempre aquelles eines i solucions que siguin profitoses per la eficiència del seu negoci i que li permetin posicionar-se tecnològicament per complir amb els seus objectius.

El procés es totalment personalitzat per cada empresa, tenint en compte la casuística de cada organització.
 
Estudi de la organització i dels seus processos de negoci

Mida de la empresa, sector, objectius, competència, pressupost disponible.

Anàlisi de les seves necessitats en TI

Bateria de millores tan a nivell estratègic com operatiu e implantació de les mateixes.

Resultats

Processos de producció més fiables, segurs i ràpids.

Més eficiència, la empresa ara es més competitiva.
  • +34 93 129 10 92
  • info@exabit.es